انواع حمل و نقل

   انواع حمل و نقل

به طور کلی در صنعت حمل و نقل

 ترابری در سرزمین پهناور ایران شامل انواع ترابری موجود در دنیا است؛

و این خود به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در جهان و شرایط اقلیمی خاص ایران می‌باشد.

به عنوان مثال دسترسی ایران به آب‌های آزاد از جمله موقعیت‌های جغرافیایی مذکور است،

همچنین وجود دشتهای وسیع و هموار از جمله شرایط اقلیمی ایران می‌باشد.

انواع حمل و نقل موجود در دنیا به قرار زیر است:

۱- دریایی

۲- هوایی

۳- زمینی

حمل و نقل زمینی به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- ریلی

۲- راه شوسه

راه‌های شوسه به چند گروه تقسیم می‌شوند:

۱- آزاد راه

۲- بزرگ راه

۳- راه اصلی

۴- راه فرعی

۵- راه روستایی

۶- راه شنی

۷- راه خاکی

۸- راه مالرو

شرکت حمل و نقل میثم لواسان

ارایه دهنده خدمات نوین حمل و نقل شهری و برون شهری

برای بازدید از صفحه اصلی اینجا کلیک کنید