BML.CO
حمل و نقل
  •  بوژی طول قابل تغییر عرض 3 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 96 تن ...

     بوژی طول قابل تغییر عرض 3 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل 96 تن ...

    بیشتر بخوانید
  • به طور کلی در صنعت حمل و نقل  ترابری در سرزمین پهناور ایران شامل انواع ترابری موجود در دنیا است؛ و این خو ...

    به طور کلی در صنعت حمل و نقل  ترابری در سرزمین پهناور ایران شامل انواع ترابری موجود در دنیا است؛ و این خود به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در جهان و شرایط اقلیمی خاص ایران می‌باشد. به عنوان مثال ...

    بیشتر بخوانید