انواع حمل و نقل 

 انواع حمل و نقل، به طور کلی در صنعت حمل و نقل ترابری در سرزمین پهناور ایران شامل انواع ترابری موجود در دنیا است؛و این خود به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در جهان و شرایط اقلیمی خاص ایران می‌باشد.

انواع-حمل-و-نقل

دسترسی ایران به آب‌های آزاد از جمله موقعیت‌های جغرافیایی مذکور است،

همچنین وجود دشتهای وسیع و هموار از جمله شرایط اقلیمی ایران می‌باشد.

انواع جابه جایی موجود در دنیا به قرار زیر است:

۱- دریایی           ۲- هوایی           ۳- زمینی

حمل و نقل زمینی به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- ریلی                             ۲- راه شوسه

راه‌های شوسه به چند گروه تقسیم می‌شوند:

۱- آزاد راه    ۲- بزرگ راه   ۳- راه اصلی   ۴- راه فرعی   ۵- راه روستایی

۶- راه شنی   ۷- راه خاکی   ۸- راه مالرو

شرکت حمل و نقل میثم لواسان

ارایه دهنده خدمات نوین حمل و نقل شهری و حمل و نقل بین شهری

با ما تماس بگیرید


با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید
021-33864006
021-33452601
021-33332425