فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

 • تریلی (بغلدار 18 چرخ) تریلی (بغلدار 18 چرخ) طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22 ت ...

  تریلی (بغلدار 18 چرخ) تریلی (بغلدار 18 چرخ) طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22 تن تریلی بغلدار 18 چرخ یکی از کامیون های کشنده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل می باشد و برای حمل ان ...

  بیشتر بخوانید
 • خاور مبلی خاور مبلی طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن خاور م ...

  خاور مبلی خاور مبلی طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن خاور مبلی یا سایر کامیونت هایی که دارای سقف می باشند چه به صورت فلزی و چه به صورت چادری می باشند و فض ...

  بیشتر بخوانید
 • بوژی  بوژی   طول : قابل تغییر عرض : 3 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل : 96 تن هزارچرخ یا بوژی یا ارا ...

  بوژی  بوژی   طول : قابل تغییر عرض : 3 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل : 96 تن هزارچرخ یا بوژی یا ارابه واگن نوعی تریلر دارای محورهای متناسب با میزان بار است و برای حمل بارهای بسیار سنگین به منظور ...

  بیشتر بخوانید
 • کمرشکن کمرشکن   طول : 8 الی 18 متر عرض : 2/60 الی 3 متر مقدار تناژ قابل حمل : 16 الی 36 تن تریلی کمر ...

  کمرشکن کمرشکن   طول : 8 الی 18 متر عرض : 2/60 الی 3 متر مقدار تناژ قابل حمل : 16 الی 36 تن تریلی کمرشکن جهت حمل بارهای سنگین و فوق سنگین طراحی و تولید می گردد و طراحی طول و عرض آنها براساس سفارش ...

  بیشتر بخوانید
 • تریلی چادری (ترانزیت) تریلی چادری (ترانزیت)   طول: 12/20 متر عرض: 2/5 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حم ...

  تریلی چادری (ترانزیت) تریلی چادری (ترانزیت)   طول: 12/20 متر عرض: 2/5 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22تن تریلی چادری (ترانزیت) یکی از کامیون های کشنده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل می باشد و برا ...

  بیشتر بخوانید
 • تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22  ...

  تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22 تن تریلی کفی 18 چرخ یکی از کامیون های کشنده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل می باشد و برای حمل انوا ...

  بیشتر بخوانید
 • کامیون جفت (10چرخ) کامیون جفت (10چرخ)   طول : 6/80 متر عرض : 2/25 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 1 ...

  کامیون جفت (10چرخ) کامیون جفت (10چرخ)   طول : 6/80 متر عرض : 2/25 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 15 تن کامیون بنز جفت یا همان 10چرخ یکی از کامیون های شرکت بنز می باشد که قابلیت حمل بار تا 15 تن ...

  بیشتر بخوانید
 • کامیون تک (6چرخ) کامیون تک (6چرخ)   طول: 5/80 متر عرض:  2/20 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 10 تن ک ...

  کامیون تک (6چرخ) کامیون تک (6چرخ)   طول: 5/80 متر عرض:  2/20 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 10 تن کامیون بنز تک یا همان 6 چرخ یکی از کامیون های شرکت بنز می باشد که قابلیت حمل بار تا 10 تن را دار ...

  بیشتر بخوانید
 • کامیون 911 کامیون 911   طول: 5 متر عرض:  2/10 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 5/5 تن کامیون 911 که ...

  کامیون 911 کامیون 911   طول: 5 متر عرض:  2/10 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 5/5 تن کامیون 911 که شرکت سازنده آن بنز می باشد مابین کامیون تک و خاور می باشد و از انواع کامیون های حمل بار می باشد ...

  بیشتر بخوانید
 • خاور مسقف خاور مسقف   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن ...

  خاور مسقف خاور مسقف   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن خاور مسقف یا سایر کامیونت هایی که دارای سقف می باشند چه به صورت فلزی و چه به صورت چادری و فضای ...

  بیشتر بخوانید