فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

افتخار همکاری

افتخار همکاری

افتخار-همکاری-میثم-لواسان

افتخار همکاری

شرکت حمل و نقل میثم لواسان با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در صنعت حمل و نقل کشور

یکی از نام آشنا ترین و قدیمی ترین  شرکت های حمل و نقل کشور می باشد

و در طول سابقه درخشان فعالیت خود

افتخارهمکاری کامل و مستمر با شرکت های و کارخانه های

زیر را در زمینه حمل داشته است:

بوتان

ویتانا

به پخش

کیوان

تلویزیون صنام

به پخش

زاگرس

تیزپاک

سپنتا

دنیای فلز

جهان پروفیل پارس

روغن نباتی پارس

کیهان

پاکان

زاگرس

پشم سنگ ایران

ایرانیت تهران

لوله یاران

آب و حیات کالا

فولاد صنعت مهدی

پروفیل صباح

تهران صدرا

مس پررنگ

پروفیل تهرانشرق

پوشش کار 

پروفیل صابری

پاژنگ

خاورصنعت هما

ایمن گاز

ماشین ابزار