فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

تریلی کفی
  • حمل بار با تریلی کفی از تهران و حمل بار با تریلی کفی 18 چرخ به شهرستان خود را به باربری دارای کشنده همراه ...

    حمل بار با تریلی کفی از تهران و حمل بار با تریلی کفی 18 چرخ به شهرستان خود را به باربری دارای کشنده همراه با کفی به متراژ از 12/20 تا 13/60 میثم لواسان بسپارید تا مناسبترین و کمترین و نازلترین هزینه و ...

    بیشتر بخوانید
  • تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22  ...

    تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22 تن تریلی کفی 18 چرخ یکی از کامیون های کشنده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل می باشد و برای حمل انوا ...

    بیشتر بخوانید