فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

حمل بار با خاور مسقف
  • خاور مسقف خاور مسقف   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن ...

    خاور مسقف خاور مسقف   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر ارتفاع: از 2/5 تا 2/7 حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن خاور مسقف یا سایر کامیونت هایی که دارای سقف می باشند چه به صورت فلزی و چه به صورت چادری و فضای ...

    بیشتر بخوانید