فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

حمل کالا با کمرشکن
  • کمرشکن کمرشکن   طول : 8 الی 18 متر عرض : 2/60 الی 3 متر مقدار تناژ قابل حمل : 16 الی 36 تن تریلی کمر ...

    کمرشکن کمرشکن   طول : 8 الی 18 متر عرض : 2/60 الی 3 متر مقدار تناژ قابل حمل : 16 الی 36 تن تریلی کمرشکن جهت حمل بارهای سنگین و فوق سنگین طراحی و تولید می گردد و طراحی طول و عرض آنها براساس سفارش ...

    بیشتر بخوانید