فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

قیمت کرایه ایسوزو
  • ایسوزو ایسوزو   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن ایسوزو یا سایر کامیونت های ...

    ایسوزو ایسوزو   طول: 4/5 متر عرض: 2 متر حد اکثر مقدار تناژ قابل حمل: 3 تن ایسوزو یا سایر کامیونت هایی که ظرفیت کارت آنها 6 تن است (ظرفیت کارت نشان دهنده وزن بار به همراه وزن کامیون بعد از بارگیری ...

    بیشتر بخوانید