فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

قیمت کرایه کفی 18 چرخ
  • تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22  ...

    تریلی (کفی 18 چرخ) تریلی (کفی 18 چرخ)   طول: 12/20 متر عرض: 2/45 متر حداکثر مقدار تناژ قابل حمل: 22 تن تریلی کفی 18 چرخ یکی از کامیون های کشنده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل می باشد و برای حمل انوا ...

    بیشتر بخوانید