خاور-مبلی

خاور مبلی

خاور مبلی خاور مبلی یا سایر کامیونت هایی که دارای سقف می باشند چه به صورت فلزی و چه به صورت چادری می باشند خاور مبلی دارای سقف است این خاور ها به خاور مسقف هم معروف هستند این نوع کامیون همان خاور مسقف می باشند و چون برای حمل مبلمان هم از آن استفاده …

خاور مبلی ادامۀ مطلب »