حمل-بار-به-سمنان

حمل بار به سمنان

شرکت حمل بار به سمنان میثم لواسان کلیه خدمات خود را به صورت تخصصی و دربستی انجام می دهد. مجموعه باربری ما در کمترین زمان ارسال بار به سمنان را انجام داده و کلیه مجوزات قانونی (بیمه نامه و بارنامه دولتی) را برای تسهیل حمل صادر می کند. انواع خودروهای باربری که مناسب با وزن …

حمل بار به سمنان ادامۀ مطلب »