فقط حمل بار به صورت دربستی از تهران

میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان
میثم لواسان

میثم لواسان

بین المللی (به تمام نقاط جهان)

حمل کالا به تمام نقاط جهان 

آسیا،اروپا،امریکا،افریقا و استرالیا

بین شهری ( از تهران به تمام نقاط کشور)

حمل بار و کالا و اثاثیه منزل از مبدا تهران

به تمام نقاط کشور با کامیون مورد نظر شما 

شهری ( داخل استان تهران)

حمل و نقل و جابه جایی

داخل محدوده استان تهران

شرکت حمل و نقل میثم لواسان

حمل بار با تریلر کمرشکن و بوژی و کشویی

حمل-بار-با-کمرشکن-بوژی-کشویی

حمل بار با تریلر (کفی بغلدار چادری)

حمل-بار-با-تریلر-کفی-بغلدار-چادری-ترانزیت

حمل بار با کامیون 10تن و 15تن

حمل-بار-با-تک-و-دهچرخ

حمل بار با نیسان و کامیونت خاور

حمل-بار-با-نیسان-و-خاور

جهت سفارش کامیون میتوانید به یکی از دو طریق زیر با باربری میثم لواسان در ارتباط باشید

در اختیار داشتن بیش از سه هزار متر مربع فضای کاری

تحت پوشش کامل بیمه ایران

تحت نظارت وزارت راه و شهر سازی

بیش از سه دهه فعالیت مستمر در صنعت حمل و نقل کشور

بیمه-ایران