ارتباط با ما:

آدرس حضوری جهت ارتباط با شرکت حمل و نقل میثم لواسان:

مشیریه ، میدان ثامن الحجج ،خیابان مزینانی (صالحی )

 پلاک ۵۲۲

ارتباط-با-ما-میثم-لواسان

تلفن های  دفتر جهت ارتباط با ما :

۰۲۱۳۳۸۶۴۰۰۶(خط ویژه)

۰۲۱۳۳۴۵۲۶۰۱(خط ویژه)

۰۲۱۳۳۳۳۲۴۲۵(خط ویژه)

موبایل :

 

میثم حاجی

۰۹۲۲۴۳۷۹۲۶۲

علی کریمی چناری

۰۹۱۲۳۹۶۹۶۸۵